Regulamin Konkursu

W majowej edycji startują:
- Fundacja dla zwierząt Lubomirka,
- Fundacja Zwierzaki z Mińska,
- Studencki Dom Tymczasowy w Krakowie


W edycji kwietniowej startują:
- Fundacja Chata Zwierzaka,
- Fundacja Zwierzaki Mińska.

W edycji marcowej startują:
- Fundacja Azyl Nadziei z Opola,
- Fundacja Felis z Lublina.Wyniki (stan na godz. 23:59 danego dnia)
REGULAMIN KONKURSU "POMAGAJMY RAZEM Z SZOPEM"


Zasady ogólne

1. Wzięcie udziału w głosowaniu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

2. Organizatorem głosowania "Pomagajmy razem z Szopem" jest Krakowska Fundacja Pomocy Zwierzętom Stawiamy na Łapy, ul. Rusznikarska 15/94, 31-261 Kraków zwana dalej „Fundacją”

3. Zgłoszenia do udziału w konkursie trwają do 15 dnia danego miesiąca, (muszą być conajmniej dwie organizacje  pomagające zwierzętom), na które będzie można oddawać głosy do ostatniego dnia miesiąca.

4. Do głosowania uprawnieni są wszyscy klienci sklepu www.szopfilantrop.pl którzy złożyli co najmniej jedno zamówienie w miesiącu głosowania

5. Głos złożony przez kupującego zostaje zaliczony na poczet wybranej przez niego organizacji w momencie zaksięgowania na koncie wpłaty za zamówienie. Kupujący w momencie zaksięgowania wpłaty dostaje informację o zmianie statusu zamówienia na „w trakcie realizacji”

6. Aby głos na wybraną organizację został zaliczony wpłata za zamówienie musi zostać zaksięgowana najpóźniej do 3-go dnia kolejnego miesiąca

7. Każdy klient ma możliwość głosowania dowolną ilość razy poprzez składanie i opłacanie nowych zamówień

8. Głosy oddane w kolejnym miesiącu nie będą uwzględniane dla głosowania z poprzedniego miesiąca

9. O dacie oddania głosu decyduje data złożenia zamówienia

Głosowanie

10. Głosowanie rozpoczyna się szestanstego, a kończy ostatniego dnia danego miesiąca o godz. 23:59

11. Głosowanie na wybraną organizację odbywa się poprzez wpisanie przez kupującego w momencie składania zamówienia nazwy organizacji w polu Uwagi

12. Aktualizacja wyników głosowania będzie następowała w każdy dzień roboczy do godziny 12.00 na stronie sklepu szopfilantrop.pl w zakładce "reklama" . Publikowane wyniki zawierać będą wszystkie zaliczone głosy od rozpoczęcia głosowania do dnia poprzedniego do godziny 23.59

13. Dla pełnej przejrzystości wyniki głosowania będę publikowane w postaci listy zawierającej numery zamówień i nazw organizacji, na którą został oddany głos przy konkretnych zamówieniach.
14. Organizator oświadcza, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) jedynie w celach głosowania. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.
15.  Ewentualne braki w głosach i uwagi dotyczące głosowania można przesyłać na  maila sklep@szopfilantrop.pl

Rozstrzygnięcie głosowania

16. Organizacja,  która uzyska największą liczbę głosów, otrzyma pomoc w postaci 15 kg karmy Animonda Cross sprezentowanej przez Szopa Filantropa. Dodatkowo, jeżeli ta organizacja uzyska minimum 10 glosów, otrzyma od sklepu karmy i żwirki o wartości 2% przychodu ze sprzedaży w danym miesiącu, Do wygranej nie wlicza się przychodu uzyskanego ze sprzedaży produktu „Zakupy charytatywne”. Wygrana organizacja zamawia karmy i żwirki ze sklepu www.szopfilantrop.pl w cenach widniejących na stronie sklepu w dniu składania zamówienia.

17. Ogłoszenie wyników wraz z podaniem kwoty do wykorzystania przez wygraną organizację nastąpi najpóźniej 4-go dnia kolejnego miesiąca, po zaksięgowaniu wszystkich wpłat za zakupy.

18. Wygrana zostanie przekazana w ciągu 7 dni roboczych od złożenia zamówienia przez wygraną organizację poprzez wysyłkę we wskazane przez nią jedno miejsce.

19. Wygrana Organizacja nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem zamówienia

Postanowienia końcowe

20. Wygrana organizacja jest zobowiązana do wykorzystania darowizny na potrzeby własne, bez możliwości odsprzedaży otrzymanej karmy i zamówionych produktów.

21. Organizator ma prawo do zmian w regulaminie. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronie sklepu szopfilantrop.pl w zakładce "reklama. Jeśli uczestnik nie akceptuje zmian w regulaminie ma prawo do rezygnacji z udziału w głosowaniu.Udostępnij:

Bestsellery

"JAJKO WIELKANOCNE" S ZA 50 ZŁ Bestseller
"JAJKO WIELKANOCNE" L ZA 130 ZŁ Bestseller
Kontakt:
- mail: sklep@szopfilantrop.pl
- telefon: 505 052 892

szop_banner

W majowej edycji konkursu
wygrała Fundacja Zwierzaki z Mińska.
Gratulujemy!