SABUNOL PREPARAT P/PCHŁOM I KLESZCZOM warianty ilościoweSABUNOL PREPARAT P/PCHŁOM I KLESZCZOM warianty ilościoweSABUNOL PREPARAT P/PCHŁOM I KLESZCZOM warianty ilościoweSABUNOL PREPARAT P/PCHŁOM I KLESZCZOM warianty ilościoweSABUNOL PREPARAT P/PCHŁOM I KLESZCZOM warianty ilościowe
SABUNOL PREPARAT P/PCHŁOM I KLESZCZOM warianty ilościowe
SABUNOL PREPARAT P/PCHŁOM I KLESZCZOM warianty ilościowe
SABUNOL PREPARAT P/PCHŁOM I KLESZCZOM warianty ilościowe
SABUNOL PREPARAT P/PCHŁOM I KLESZCZOM warianty ilościowe
SABUNOL PREPARAT P/PCHŁOM I KLESZCZOM warianty ilościowe

SABUNOL PREPARAT P/PCHŁOM I KLESZCZOM DLA YORKÓW 0,7 ML

Dostępność:duża
Cena:11,59PLN
Do koszyka

SABUNOL PREPARAT P/PCHŁOM I KLESZCZOM 1 ML

Dostępność:duża
Cena:11,59PLN
Do koszyka

SABUNOL PREPARAT P/PCHŁOM I KLESZCZOM 2 ML

Dostępność:duża
Cena:12,99PLN
Do koszyka

SABUNOL PREPARAT P/PCHŁOM I KLESZCZOM 4 ML

Dostępność:duża
Cena:19,99PLN
Do koszyka

SABUNOL PREPARAT P/PCHŁOM I KLESZCZOM 6 ML

Dostępność:duża
Cena:21,99PLN
Do koszyka
Producent:
SABUNOL
Sabunol krople to preparat przeznaczony wyłącznie dla psów, zabezpieczający przed pchłami, kleszczami, wszami i wszołami. Trójskładnikowa receptura: imidaklopryd, permetryna i piryproksyfen zapewnia dużą skuteczność działania. Bezpieczny dla psów i ludzi.

DAWKOWANIE:

 • 1 tubka Sabunol 0,7 ml - psy miniaturki o wadze poniżej 5 kg
 • 1 tubka Sabunol 1 ml - psy o wadze 5-10 kg
 • 1 tubka Sabunol 2 ml - psy o wadze 10-20kg
 • 1 tubka Sabunol 4 ml - psy o wadze 20-40kg
 • 1 tubka Sabunol 6 ml - psy o wadze 40-60kg
 • Zaaplikować preparat bezpośrednio na skórę zwierzęcia, w okolicy łopatek. Nie dopuścić do zlizania preparatu.


ZALECENIA:

 • Likwidacja kleszczy przez minimum 4 tygodnie
 • Likwidacja dorosłych pcheł przez minimum 4 tygodnie
 • Likwidacja jaj pcheł i ich larw przez minimum 4 miesiące
 • Przerywanie cyklu rozwojowego pchły w otoczeniu psa (np. legowisko, dywany itp.)
SKŁADNIKI AKTYWNE:

 • (trans/cis) Permetryna (75:25) 25% - działa insektobójczo na pchły i kleszcze.
 • Imidaklopryd 8% - eliminuje pchły. Działa kontaktowo i drogą pokarmową.
 • Piryproksyfen 2% - hormon juwenilny (IGR) nie dopuszcza do rozwoju jaj i larw pcheł w otoczeniu psa

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I WARUNKI STOSOWANIA:

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym. Chronić przed dziećmi. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Unikać zanieczyszczenia skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę przemyć dużą ilością wody. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Zawiera Permetrynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznych.

PRZECIWWSKAZANIA:

 • Nie stosować u kotów. Nie dopuszczać do zlizywania preparatu przez koty.
 • Nie stosować u szczeniąt poniżej 3 miesięcy życia.
 • Nie stosować częściej niż raz na 2 tygodnie.

UWAGI:

 • Nie kąpać psa  wcześniej niż 24 godziny po podaniu preparatu.
 • Preparat nie zawiera związków fosforoorganicznych.
 • Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci w temp. 0-30oC

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:

W rzadkich przypadkach może wystąpić przejściowa nadwrażliwość skóry (łącznie z objawami świądu). W przypadku kontaktu ze skórą umyć dużą ilością wody z mydłem. W sprawach ewentualnej pomocy medycznej skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym.